Reklamační řád

Reklamace záruka

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího IVS s.r.o. (www.flin.cz), se sídlem Dašická 803, Pardubice 53003, IČO 25263170, DIČ: CZ25263170

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího se bere za souhlas.

Jako doklad o záruce vystavuje flin.cz ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace

 

1. Záruční podmínky

Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce, zkontroloval stav zásilky (poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.

Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne výrobní vada na výrobku má kupující právo na reklamaci. Dle ustanovení § 619 násl. nového občanského zákoníku, podle něhož se záruka z odpovědnosti za vady prodané věci nevztahuje na opotřebení věci způsobené intenzivním užíváním a mechanické poškození ze strany zákazníka.

 

2. Postup při reklamaci zboží

V případě, že zboží reklamujete, okopírujte fakturu, popř. napište na list papíru Vaše jméno , adresu, telefon, číslo objednávky (faktury) a spolu se zbožím zašlete na adresu IVS s.r.o., Havlíčkova 96, Chrudim 537 01

 

3. Vyřízení reklamace

Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní od převzetí zboží.

Zákazník má možnost vybrat si preferovaný způsob vyřízení reklamace. Její konkrétní vyřešení se však stanovuje dle zákona

Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží pokračuje stávající záruční doba

Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.

 

4. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1.1.2014 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.